KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Nomor             : 154 Tahun 2022

Tanggal           : 27 April 2022

Tentang           : Susunan Pengurus Ikatan Alumni Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah FITK UINSU Medan Periode 2022-2025

Penasehat                               : Eka Yusnaldi, M.Pd

                                                  Lahmuddin Dalimunthe, S.Pd.I

Ketua                                      : Toni Nasution, M.Pd

Sekretaris                                : Torkis Dalimunthe, M.Pd

Bendahara                               : Andina Halimsyah Rambe, M.Pd

Koordinator Stambuk 2007    : Abdul Amin, S.Pd.I

Koordinator Stambuk 2008    : Zulhamdi Hasian Harahap, M.Pd

Koordinator Stambuk 2009    : Nadila rahmawati, S.Pd

Koordinator Stambuk 2010

Ketua                                      : Maulana Arafat Lubis, M.Pd

Sekretaris                                : Surya Abdillah Lubis, S.Pd.I

Bendahara                               : Lia Sa’adah, M.Pd, M.Pd

Koordinator Stambuk 2011

Ketua                                      : Ardin Suryadin Harahap, S.Pd.I

Sekretaris                                : Nurul Hasanah, M.Pd

Bendahara                               : Enda Lovita Pandiangan, M.Pd

Koordinator Stambuk 2012

Ketua                                      : Ripin Hasibuan, S.Pd

Sekretaris                                : Robiyatul Adawiya Fitri, S.Pd

Bendahara                               : Fadila Fatwandari, S.Pd

Koordinator Stambuk 2013

Ketua                                      : Efan Suhada Nasution, S.Pd

Sekretaris                                : Mhd. Zulfadhli, M.Pd

Bendahara                               : Ibrahim Gani Hasibuan, S.Pd

Koordinator Stambuk 2014

Ketua                                      : Muhammad Fery Prayoga, M.Pd

Sekretaris                                : M. Ricky Pratama Lase, S.Pd

Bendahara                               : Rinal Arisandi, S.Pd

Koordinator Stambuk 2015

Ketua                                      : Risanni Ritonga, M.Pd

Sekretaris                                : M. Agung Tri Pamungkas, S.Pd

Bendahara                               : Suci Indah Putri Sanjaya, S.Pd

Koordinator Stambuk 2016

Ketua                                      : Budi Setiawan Ginting, S.Pd

Sekretaris                                : Fara Ulfa br Sinuhaji, S.Pd

Bendahara                               : Khairina, S.Pd

Koordinator Stambuk 2017

Ketua                                      : Khairanda Amarullah, S.Pd

Sekretaris                               : Euis Indah KesumaNingsih, S.Pd

Bendahara                             : Annisa Natasya, S.Pd

Pemberdayaan Alumni          :  Suwandi, M.Pd

Dewi Ratna Sari, S.Pd

Riadoh, S.Pd

Wahyu, M.Pd

Hayyan, M.Pd

Silvani, S.Pd

Khairunnisa, S.Pd

Fajar Rahmadi, S.Pd

Aan Aulia, S.Pd

Humas /Kerjasama                  : Hendri Syahputra Siregar, M.Pd

                                                  Alvi Maya Sari, S.Pd

                                                  Ridho Ansyah, S.Pd

                                                  Abdul Haris Ardi, S.Pd

                                                  Lottung Siregar, S.Pd

                                                  M. Yasir, S.Pd

Rizkiyan Harahap, S.Pd

Ripin Hasibuan, S.Pd

Tuti Rezeki Awaliyah, S.Pd

Tridharma PT                          :  Mei Efrina Hutagalung, S.Pd

Nasyariah Siregar, M.Pd

                                                   Ahmad Fahmi Rambe, S.Pd

                                                   Arafatu Soraya, M.Pd

Tanzil Al-Hafidz, S.Pd

Tri Ayu Lestari, S.Pd

Fajar Rahmadi, S.Pd

M. Yazid Zidan, S.Pd

Maulana Azhari, S.Pd